+48 566 600 861 +48 501 048 886

POLITYKA PRYWATNOŚCI, PLIKI COOKIES

Sklep Internetowy korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji
na komputerze bądź innym urządzeniu użytkownika podłączonym do sieci (w szczególności z
wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez
stronę internetową www.dektra.pl lub podmioty trzecie, w celach związanych ze
świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana
lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Więcej o naszej polityce dotyczącej cookies
dowiesz się tutaj.
POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES SKLEPU INTERNETOWEGO DEKTRA SA
1.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego (zwana dalej: „Polityką”) ma
charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu
Internetowego.
1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego
jest spółka Dektra SA z siedzibą w Toruniu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Równinna
29-31, 87-100 Toruń), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem KRS: 0000373212, REGON:871239844 ; NIP: 8792212347, Kapitał zakładowy:
110 400 PLN, wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: e-mail: dektra@dektra.pl ,
fax +48 56 639 00 05; numer telefonu kontaktowego:(+48) 56 6600861 (opłata jak za
połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora) - zwana dalej
„Administratorem" i będąca jednocześnie Sprzedawcą.
1.3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem;
1.4.Zbiory Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego nie podlegają zgłoszeniu do
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
1.5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których
dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane
zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane
dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w
stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej
identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu
przetwarzania.
1.6.Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające
się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć
zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach
sklepu internetowego dektra.pl.
2.CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH
2.1.Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora
wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań
podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie
składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego Dane
Osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już
udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2.2.Cele zbierania Danych Osobowych Klientów przez Administratora to zawarcie i realizacja
Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług (np. Konto).
2.3. W pozostałych (innych) celach Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane na
podstawie dobrowolnie wyrażonych zgód oraz obowiązujących przepisów prawa.
2.4. Możliwi odbiorcy Danych Osobowych Klientów:
a. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy
przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane Dane
Osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na
zlecenie Administratora.
b. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności
elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane Dane Osobowe Klienta,
wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
2.5.Administrator może przetwarzać następujące Dane Osobowe Klientów korzystających ze
Sklepu internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu
kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość,
kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres
dostawy), nr rachunku bankowego. W wypadku Klientów nie będących konsumentami
Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji
podatkowej (NIP) Klienta.
2.6.Podanie Danych Osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże konieczne do
zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży, a także jej rozliczenia.
2.7. Podanie Danych Osobowych może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy
o Świadczenie Usług. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy
danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego lub w Regulaminie.
2.8. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy,
której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.
3.PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH
POPRAWIANIA
3.1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz ich poprawiania.
3.2. Każdej osobie przysługuje możliwość realizacji uprawnień wynikających z Ustawy
o ochronie danych osobowych w szczególności prawo dostępu do własnych Danych
Osobowych, prawo żądania ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia oraz prawo wniesienia
sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
4.INFORMACJE HANDLOWE
4.1. Administrator posiada techniczną możliwość komunikowania się z Klientem na odległość
(np. wiadomość email).
4.2. Informacje handlowe związane z prowadzoną przez Administratora lub podmioty, które
z nim współpracują, działalnością komercyjną mogą być przesyłane wyłącznie zgodnie
z wyrażoną przez Klienta wolą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
5.PLIKI COOKIES
5.1. Na stronie Sklepu Internetowego wykorzystywana jest technologia przechowująca
i uzyskująca dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu Klienta

podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies), w celu
zapewnienia Klientowi maksymalnego komfortu podczas korzystania ze Sklepu
Internetowego. Podczas wizyty Klienta na stronie Sklepu Internetowego mogą być
automatycznie zbierane dane dotyczące wizyty, w postaci nazwy domeny strony internetowej,
z której Klient został odesłany do witryny Sklepu Internetowego, typu przeglądarki, typu
systemu operacyjnego, adresu IP, innych informacji transmitowanych protokołem http.
Dodatkowo Administrator może przetwarzać dane eksploatacyjne lub informacje o lokalizacji
urządzenia, za pomocą którego następuje dostęp do strony Sklepu Internetowego.
5.2. Plik cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po
stronie urządzenia Klienta (zazwyczaj na twardym dysku komputera). Przechowuje się w nim
informacje, których strona Sklepu Internetowego może potrzebować, aby dostosować się do
sposobów korzystania z niej przez Klienta i aby zbierać dane statystyczne dotyczące strony
Sklepu Internetowego, np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są
pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia
osoby odwiedzającej, nie zbierając przy tym co do zasady żadnych informacji pozwalających
na identyfikację Klienta, chociaż informacje te mogą mieć niekiedy charakter Danych
Osobowych to jest danych umożliwiających przypisanie pewnych zachowań konkretnemu
użytkownikowi.
5.3. Pliki cookies wykorzystywane na stronie Sklepu Internetowego służą przede wszystkim
dostosowaniu zawartości stron do preferencji użytkownika oraz zwiększeniu użyteczności
i personalizacji zawartości witryn internetowych.
5.4. Pliki cookies wykorzystywane na stronie Sklepu Internetowego nie są szkodliwe ani dla
Klienta ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez Klienta, dlatego
zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. Na stronie Sklepu Internetowego
używane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które pozostają zapisane na komputerze lub
urządzeniu mobilnym Klienta do momentu wylogowania ze strony internetowej lub
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz stałe, które pozostają na
urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich
ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.
5.5. Pliki cookies wykorzystywane na stronie Sklepu Internetowego:
1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności
pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies
zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron
internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze
stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie
Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do
jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki
sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia
ulepszanie ich struktury i zawartości;
1. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”
(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami

tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do
czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich
usunięcia przez Użytkownik
2. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach Sklepu; pliki cookies służące do zapewnienia
bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie
uwierzytelniania w ramach Sklepu; „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające
zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie
wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki,
wyglądu strony internetowej itp.; „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające
dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich
zainteresowań.
1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym
czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać
zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę
plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich
każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć
na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu
reklamodawców oraz partnerów.
4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod
adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki
internetowej.
 
5.6. Klient może zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę, w tym
zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze strony Sklepu Internetowego (i innych witryn
internetowych). W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Sposób usunięcia różni
się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia
cookies powinny się znajdować w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej.
5.7. Przykładowo w przeglądarce Internet Explorer pliki cookies można modyfikować z
poziomu: Narzędzia → Opcje internetowe -> Prywatność; w przeglądarce Mozilla Firefox:
Narzędzia -> Opcje ->Prywatność; natomiast w przeglądarce Google Chrome: Ustawienia ->
Pokaż ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia treści -> Pliki cookie. Ścieżki
dostępu mogą różnic się w zależności od wykorzystywanej wersji przeglądarki.
5.8. Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym
urządzeniu mobilnym można znaleźć w podręczniku użytkownika/instrukcji obsługi danego

telefonu lub urządzeni
5.9. Ograniczenie stosowania plików cookies w danym urządzeniu uniemożliwia bądź istotnie
utrudnia prawidłowe korzystanie ze strony Sklepu Internetowego, przykładowo wiąże się z
brakiem możliwości podtrzymywania sesji logowania.
6.KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
6.1. Klient w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem
poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres
Administratora wskazany na wstępie Polityki, bądź poprzez kontakt telefoniczny pod
numerem telefonu wskazanym na wstępie
6.2. Administrator przechowuje korespondencję z Klientem w celach statystycznych oraz jak
najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć
reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o
interwencjach administracyjnych we wskazanym Koncie. Adresy oraz dane w ten sposób
gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Klientem w celu innym niż
realizacja zgłoszenia.
6.3. Gdy Klient kontaktuje się z nami w celu dokonania danych czynności (np. złożenia
reklamacji) za pomocą formularza, Administrator może ponownie zwrócić się do Klienta
o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail,
etc., celem potwierdzenia tożsamości Klienta i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej
sprawie. Powyższe dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej zostały
przekazane przez Klienta, i na których przetwarzanie Klient wyraził zgodę. Podanie tych
danych nie jest obowiązkowe lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania
informacji, które interesują Klienta.
7.ZABEZPIECZENIA
7.1.Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych
objętych ochroną, a w
szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
zabraniem przez osobę nie uprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących
przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
7.2. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające
pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych
przesyłanych drogą elektroniczną:
a. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
b. Certyfikat SSL na stronach Sklepu internetowego, na których podawane są dane Klientów.
c. Szyfrowanie danych służących do autoryzacji
d. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych.
Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności
tam ustaloną. Niniejsza Polityka dotyczy tylko Sklepu Internetowego.
8.2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki – może to nastąpić
m.in. z następujących ważnych powodów:

a. zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych
Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz
regulujących prawa konsumentów,
wpływające na nasze prawa i obowiązki lub prawa i obowiązki Klienta;
b. rozwój funkcjonalności lub Usług Elektronicznych podyktowany postępem technologii
internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub
technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.
8.3. Administrator każdorazowo umieści w ramach strony Sklepu Internetowego informację o
zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową
datą.
8.4. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Klienta
zgodami, niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz
określenia przez nas
zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez Klienta zgody lub przepisy prawa. Niniejszy
dokument ma natomiast charakter generalny, wyłącznie informacyjny (nie jest umową ani
regulaminem).
8.5. Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia  19.01.2023r.


NEWSLETTER
Zapisując się do newslettera wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości handlowych i przetwarzanie Twoich danych osobowych.
KONTAKT
Telefon: +48 56 6600861
Poniedziałek - piątek, godz. 7:30-15:30
Koszt jak za połączenie lokalne.
Telefon: +48 501 048 886
Telefon: +48 56 6600861
Email: sklep@dektra.pl
DOSTAWA I PŁATNOŚCI

Płatność przelewem

Dektra Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, ul. Równinna 29-31, 87-100 Toruń       NIP: 8792212347       REGON: 871239844
Copyright © 2020 Dektra. All Rights Reserved