+48 566 600 861 +48 501 048 886

Sklep Internetowy korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na

komputerze bądź innym urządzeniu użytkownika podłączonym do sieci (w szczególności z

wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez stronę

internetową www.dektra.pl lub podmioty trzecie, w celach związanych ze świadczeniem usług

drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w

ustawieniach przeglądarki. Więcej o naszej polityce dotyczącej cookies dowiesz się tutaj.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES SKLEPU INTERNETOWEGO DEKTRA SA

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego (zwana dalej: „Polityką”) ma charakter

informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu Internetowego.

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest

spółka Dektra SA z siedzibą w Toruniu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Równinna 29-31,

87-100 Toruń), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

przez Sąd Rejonowy w Toruniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000373212,

REGON:871239844 ; NIP: 8792212347, Kapitał zakładowy: 110 400 PLN, wpłaconym w całości;

adres poczty elektronicznej: e-mail: dektra@dektra.pl , fax +48 56 639 00 05; numer telefonu

kontaktowego:(+48) 56 660861 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego

operatora) - zwana dalej „Administratorem" i będąca jednocześnie Sprzedawcą.

1.3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem;

1.4.Zbiory Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego nie podlegają zgłoszeniu do

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

1.5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane

dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z

prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu

przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do

celów,w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób,

których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.6.Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się

dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z

ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach sklepu

internetowego dektra.pl.

2.CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2.1.Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają

ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań

podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie

składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego Dane

Osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już

udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2.2.Cele zbierania Danych Osobowych Klientów przez Administratora to zawarcie i realizacja

Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług (np. Konto).

2.3. W pozostałych (innych) celach Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie

dobrowolnie wyrażonych zgód oraz obowiązujących przepisów prawa.

2.4. Możliwi odbiorcy Danych Osobowych Klientów:

a. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką

pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane Dane Osobowe Klienta

wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności

elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane Dane Osobowe Klienta,

wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

2.5.Administrator może przetwarzać następujące Dane Osobowe Klientów korzystających ze

Sklepu internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego;

adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres

zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nr rachunku

bankowego. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać

dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.

2.6.Podanie Danych Osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia i

wykonania Umowy Sprzedaży, a także jej rozliczenia.

2.7. Podanie Danych Osobowych może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy o

Świadczenie Usług. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy danych

wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego lub w Regulaminie.

2.8. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której

jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.

3.PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH

POPRAWIANIA

3.1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz ich poprawiania.

3.2. Każdej osobie przysługuje możliwość realizacji uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie

danych osobowych w szczególności prawo dostępu do własnych Danych Osobowych, prawo

żądania ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach

określonych w przepisach tej ustawy.

4.INFORMACJE HANDLOWE

4.1. Administrator posiada techniczną możliwość komunikowania się z Klientem na odległość (np.

wiadomość email).

4.2. Informacje handlowe związane z prowadzoną przez Administratora lub podmioty, które z nim

współpracują, działalnością komercyjną mogą być przesyłane wyłącznie zgodnie z wyrażoną przez

Klienta wolą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

5.PLIKI COOKIES

5.1. Na stronie Sklepu Internetowego wykorzystywana jest technologia przechowująca i uzyskująca

dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu Klienta podłączonym do sieci (w

szczególności z wykorzystaniem plików cookies), w celu zapewnienia Klientowi maksymalnego

komfortu podczas korzystania ze Sklepu Internetowego. Podczas wizyty Klienta na stronie Sklepu

Internetowego mogą być automatycznie zbierane dane dotyczące wizyty, w postaci nazwy domeny

strony internetowej, z której Klient został odesłany do witryny Sklepu Internetowego, typu

przeglądarki, typu systemu operacyjnego, adresu IP, innych informacji transmitowanych

protokołem http. Dodatkowo Administrator może przetwarzać dane eksploatacyjne lub informacje o

lokalizacji urządzenia, za pomocą którego następuje dostęp do strony Sklepu Internetowego.

5.2. Plik cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie

urządzenia Klienta (zazwyczaj na twardym dysku komputera). Przechowuje się w nim informacje,

których strona Sklepu Internetowego może potrzebować, aby dostosować się do sposobów

korzystania z niej przez Klienta i aby zbierać dane statystyczne dotyczące strony Sklepu

Internetowego, np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane, oraz

dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej,

nie zbierając przy tym co do zasady żadnych informacji pozwalających na identyfikację Klienta,

chociaż informacje te mogą mieć niekiedy charakter Danych Osobowych to jest danych

umożliwiających przypisanie pewnych zachowań konkretnemu użytkownikowi.

5.3. Pliki cookies wykorzystywane na stronie Sklepu Internetowego służą przede wszystkim

dostosowaniu zawartości stron do preferencji użytkownika oraz zwiększeniu użyteczności i

personalizacji zawartości witryn internetowych.

5.4. Pliki cookies wykorzystywane na stronie Sklepu Internetowego nie są szkodliwe ani dla

Klienta ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez Klienta, dlatego

zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. Na stronie Sklepu Internetowego używane

są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu

mobilnym Klienta do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia

oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz stałe, które pozostają na urządzeniu Klienta przez

czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w

przeglądarce internetowej.

5.5. Pliki cookies wykorzystywane na stronie Sklepu Internetowego:

1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji

zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki

tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i

przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj

zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na

urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies

oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych

Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i

odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu

korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

1. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session

cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi,

które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia

strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe”

pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas

określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownik

2. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu,

np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających

uwierzytelniania w ramach Sklepu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na

przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach

Sklepu; „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie

korzystania ze stron internetowych Sklepu; „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające

„zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu

Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi

Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; „reklamowe” pliki

cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej

dostosowanych do ich zainteresowań.

1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych

(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w

urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie

zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w

szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w

ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym

zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i

sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania

(przeglądarki internetowej).

2. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na

niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i

wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu

reklamodawców oraz partnerów.

4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod

adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki

internetowej.

5.6. Klient może zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę, w tym

zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze strony Sklepu Internetowego (i innych witryn

internetowych). W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Sposób usunięcia różni się w

zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia cookies

powinny się znajdować w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej.

5.7. Przykładowo w przeglądarce Internet Explorer pliki cookies można modyfikować z poziomu:

Narzędzia → Opcje internetowe -> Prywatność; w przeglądarce Mozilla Firefox: Narzędzia ->

Opcje ->Prywatność; natomiast w przeglądarce Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia

zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia treści -> Pliki cookie. Ścieżki dostępu mogą różnic się

w zależności od wykorzystywanej wersji przeglądarki.

5.8. Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu

mobilnym można znaleźć w podręczniku użytkownika/instrukcji obsługi danego telefonu lub

urządzeni

5.9. Ograniczenie stosowania plików cookies w danym urządzeniu uniemożliwia bądź istotnie

utrudnia prawidłowe korzystanie ze strony Sklepu Internetowego, przykładowo wiąże się z brakiem

możliwości podtrzymywania sesji logowania.

6.KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

6.1. Klient w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez

przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora

wskazany na wstępie Polityki, bądź poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu

wskazanym na wstępie

6.2. Administrator przechowuje korespondencję z Klientem w celach statystycznych oraz jak

najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć

reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach

administracyjnych we wskazanym Koncie. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą

wykorzystywane do komunikacji z Klientem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.

6.3. Gdy Klient kontaktuje się z nami w celu dokonania danych czynności (np. złożenia reklamacji)

za pomocą formularza, Administrator może ponownie zwrócić się do Klienta o przekazanie danych,

w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia

tożsamości Klienta i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie. Powyższe dotyczy tych

samych danych, w tym osobowych, które wcześniej zostały przekazane przez Klienta, i na których

przetwarzanie Klient wyraził zgodę. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe lecz może być

niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują Klienta.

7.ZABEZPIECZENIA

7.1.Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych

Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w

szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem

przez osobę nie uprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz

zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7.2. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające

pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych

drogą elektroniczną:

a. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

b. Certyfikat SSL na stronach Sklepu internetowego, na których podawane są dane Klientów.

c. Szyfrowanie danych służących do autoryzacji

d. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator

namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

Niniejsza Polityka dotyczy tylko Sklepu Internetowego.

8.2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki – może to nastąpić m.in. z

następujących ważnych powodów:

a. zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych,

prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa

konsumentów,

wpływające na nasze prawa i obowiązki lub prawa i obowiązki Klienta;

b. rozwój funkcjonalności lub Usług Elektronicznych podyktowany postępem technologii

internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych,

mające wpływ na zakres Polityki.

8.3. Administrator każdorazowo umieści w ramach strony Sklepu Internetowego informację o

zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

8.4. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Klienta zgodami,

niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez nas

zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez Klienta zgody lub przepisy prawa. Niniejszy

dokument ma natomiast charakter generalny, wyłącznie informacyjny (nie jest umową ani

regulaminem).

8.5. Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 29.06.2020r.


NEWSLETTER
Zapisując się do newslettera wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości handlowych i przetwarzanie Twoich danych osobowych.
KONTAKT
Telefon: +48 56 6600861
Poniedziałek - piątek, godz. 7:30-15:30
Koszt jak za połączenie lokalne.
Telefon: +48 501 048 886
Telefon: +48 56 6600861
Email: sklep@dektra.pl
DOSTAWA I PŁATNOŚCI

Płatność przelewem

Dektra Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, ul. Równinna 29-31, 87-100 Toruń       NIP: 8792212347       REGON: 871239844
Copyright © 2020 Dektra. All Rights Reserved